Parkering av båter
Ved behov for videre lagring etter at organisert felles båtutsetting er utført (ca. 1.mai), SKAL kortere opphold avtales med Ernst P. Leirvik.
Kaifront
Det er ikke lovlig å ferdes på tre dekket med motorisert kjøretøy.
Løpende info
om MBF blir nå lagt ut på vår Facebookside, som også vises i høyre stolpe på vår hjemmeside.