Parkering av båter på land

Avtales med Ernst Leirvik.
Ny ledelse på plass i MBF

Se Organisering – Styret
Løpende info

om MBF blir nå lagt ut på vår Facebookside, som også vises i høyre stolpe på vår hjemmeside.