Havnesjef, leder av havnerådet (Robert)

Tildeling av plasser.

Brygger med bommer, landganger og fortøyninger, bobleanlegg, vanntilførsel på brygger.

Påse at fortøyningsregler blir etterlevd.

Nattevakter

 

Nestleder (Per Arne)

Klubbhus, grøntanlegg.  Strøm avlesing

Organisering av vaktmester.

Kontaktperson for prosjektledere.

 

Styremedlem (Trond)

Opphalingshus med tilhørende slipp. Kontraktsoppfølging og vedlikehold.

 

Styremedlem  (Rune)

Organisere turer, kurs og drive miljøskapende aktiviteter. Båtspretten o.l.

Elektro installasjoner på MBF’s eiendom.

 

Vararepresentant (Ernst)

Miljø-bod, veier og parkering.

Sommer og vinteropplag på MBFs einedomer.

 

Vararepresentant (Arne)

Overvåkingskamera.

Datakommunikasjon i klubbhus

TV

 

Sekretær (Finn Rune)

Sekretærarbeid

Arkiv

Organisere hjemmeside og FB.

Forhandlinger.

 

Kasserer (Arnstein)

Kassererarbeid, oppfølging av innleid innkrevingsarbeid.

Forsikring.

 

Leder (Stian)

Lede styrets arbeid.

Forhandlinger.

Kontrakts arbeide.

Dieselfylling,

Deltakelse i havneutvikling.