Brygge Bryggeformann Mobil

1

Bjørn Øystein Eriksen

908 93 896

2

Hans Gunnar Otervik

482 64 736

3

Øystein Strøm

917 73 249

4

Reidar Johansen

480 98 231

5

Steinar Digermul

909 59 093

 

§ 10 Faste komiteer
Under styret sorterer følgende faste komiteer, som velges på årsmøtet:

1. Havnerådet (Pålgarden Marina)
består av havnesjefen og 5 bryggeformenn. Disse er ansvarlige for det daglige tilsyn med havna. Driften skal følge havnereglementet som vedtatt på årsmøtet.