Styremøter sesongen 2017 – 2018, møtene avholdes i klubbhuset kl 18:00 

2017

10.01, 07.02, 14.03, 18.04, 09.05, 13.06, 22.08, 19.09, 17.10, 05.12.

 

2018

09.01, 06.02,

 

Neste årsmøte 13.02.2018

 

Skal vi i styret gjøre en god jobb er det viktig att du som medlem gir styret innspill, slik att vi i det daglige arbeide kan utvikle foreningen til det beste for medlemene.

 

Medlemsmøter

Ved ønsker og behov.

 

Medlemsmøter avholdes ihht MBFs vedtekter.