Gjeldende priser:

 

Medlemskontingent KR 350,-

Ektefeller og andre familiemedlemmer betaler halv pris av medlemskontingenten.

 

Plasspriser (innskudd som utbetales når leieforholdet opphører)

Plasstørrelse

Priser

Plass inntil 20′ 14000
Plass inntil 25′ 19008
Plass inntil 30′ 22462
Plass inntil 35′ 25920

 

Årlige havneavgifter

 

Plasstørrelse

Sommersesong

**Framleie

Sommersesong

*Vintersesong

Plass inntil 20′ 1313 2607 1313
Plass inntil 25′ 1466 2783 1466
Plass inntil 30′ 1709 3231 1709
Plass inntil 35′ 2205 3666 2205

 

*Vintersesong 01.11.-31.03  I tillegg til pris for vintersesong kommer forbruk av strøm til egen båt.

** Framleie skjer i sommersesongen. I noen tilfeller i vintersesongen.

Prisen vil vare  lik i begge sesongene.

Div. priser for gjester og medlemmer.

Gjestebrygge

Pris med strøm

Pris uten strøm

Pris pr. døgn 150 100
Pris pr. mnd. 2580 2100

Vannscooter 

Pris plass på egen vannscooterbrygge

 Pris pr. mnd

kr 600

Ut-/oppsetterplass

Pris

Pr. ut- eller oppsett 50

 

Dugnad

Pris

Ved fravær fra innkalt /planlagt dugnad betales pr time 150
Vaktordning (Ved fravær fra planlagt nattevakt, pris pr vakt) 1000

 

Vinteropplag

Pris

Vinteropplag på anvist plass 350
Døgngebyr etter 1. mai (eller etter første organiserte utsetting etter 1. mai) 100