Regler for æresbevisninger

Vedtatt på årsmøter 23.02.2010

Endret i årsmøte 12. februar 2013

Mosjøen Båtforening kan gjennom styret påskjønne medlemmer som har
utmerket seg innen foreningens arbeid eller gjort ekstraordinært arbeid over tid til foreningen og medlemmenes beste.

Kongelig Norsk Båtforbuds fortjenestenål (Se statutter for denne)
KNBF tildeler nålen til personer som har utmerket seg i organisasjonsarbeid i båtlivet eller arbeid for fremme av båtlivsinteresse og sikkerhet på sjøen.

Foreningen skal gjennom styret vurdere å fremme søknad til forbundet en gang pr. år og tidlig nok for utdeling på foreningens årsmøtet. Begrunnet søknad sendes forbundet senest 10.jan. Aktivitetskomiteen fremmer forslag til vedtak i styret.

Mosjøen Båtforenings fortjenestesnål
Mosjøen Båtforening skal gjennom styret vurdere å tildele MBF-fortjenestenål
til medlemmer eller andre som over en tid har utført ekstraordinært arbeid til foreningens beste, eller på annen måte har bidratt til MBF`s aktiviteter.
Medlemmer som har særdeles lang fartstid i foreningen kan også vurderes.
Aktivitetskomiteen fremmer forslag til vedtak i styret.

Årlig gavepåskjønning/ markering av enkeltpersoner.
Personer som gjennom siste års aktiviteter, dugnad, styreverv eller lignende
kan på årsmøtet hedres med annen gave, blomster el. med begrunnelse for tildelingen.

Mosjøen Båtforenings æresmedlem.
Hvert år skal det hvis styret beslutter det utpekes ett æresmedlem. Forutsetning for denne hedersbevisningen er særdeles lang fartstid i foreningen og samtidig over mange år har arbeidet for foreningens beste.
Tildelingen skal skje på årsmøtet og MBF fortjenestenål tildeles. Æresmedlemmer gis  fritt medlemsskap i MBF og fri havneavgift i Pålgarden Marina.