Avfallshåndteringsplan for
Mosjøen Båtforening – Pålgarden marina

Bakgrunn
Denne avfallsplanen kommer i tillegg til det generelle havnereglementet. Hensikten er å sikre at foreningen og foreningenes medlemmer er kjent med hvordan man håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.

Ansvarlig
Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid det sittende styre i MBF ved styrenes ledere.

Behov
MBF en båtforening for beboerne i Vefsn-regionen. For tiden har båtforeningene 196 båtplasser fordelt på 5 flytebrygger. Se vedlagt kartskisse. Båtene ligger ved faste plasser, i tillegg har vi en gjestebrygge for besøkende.

Håndtering av avfall
Båtforeningens miljøbod er utstyrt med et system for kildesortering. Systemet ivaretas styrets 1 varamann. Foreningen har i dag avtale med NordMiljø som sørger for tømming

Spesialavfall
Ved sliping av maling / bunnstoff på MBF sin opplagsplass er båteier pliktig i å legge ut presenning for å forhindre forurensing av området. Det oppsamlede stoffet samles i miljøstasjonen på anvist plass.

Septikktømming
Det er ikke tillatt å pumpe ut septikk i havnebassenget, foreningen har ikke pr dato mottaksanlegg på land.

Styret anbefaler enstemmig at planen godkjennes.

Vedtak: Enstemmig i årsmøte 12. februar 2013