NB!
Medlemmer som har plass og som ønsker å bytte plass i havna går foran medlemmer som står på venteliste. Medlemmer som står på venteliste går foran andre medlemmer ved framleie.

Husk du må være medlem i MBF for å stå på ventelisten. Medlemskontingent Kr 350,-

Personer som takker nei til tilbud om båtplass, vi bli tatt ut av ventelisten.  

Listen nedenfor er oppdatert 26.09.2017

NB: Alle som ikke har betalt kontingenten for 2016 er nå slettet fra ventelisten.

 

Plass inntil 35″

1  Steinar Benum

2 Nils Inge Langskjær

3 Knut Torsheim

4 Øyvind Bjørnå

5 Ronny Forsmo

6 Hallbjørn Berg-Hansen

 

Plass inntil 30″

1 Tore Dahl

2 Stig Bøe

3 Hans Jørgen Larsen

4 Espen Løvdahl

5 Geir Ånes

6 Jan Helge Simonsen

7 Stein Tørrisen

8 Urban Persson

9 Sture Larssen

10 Stein Erik Reinfjell

11 Tanya Pedersen

Plass inntil 25″

1 Frank Willy Mikalsen

2 Stian Klæboe Johansen

3 Frank Sandnes

4 Svein Harald Haustreis

5 Marius Kjærstad

6 Helge Kvalfors

7 Mattis Ludvigsen

8 Raymond Pettersen

9 David Brocks

10 Jan Ove Hjartland

11 Ragnhild Hårvik

12 Thomas Hagfors

13 Magne Nikolaisen

14 Olav Otervik

15 Thomas Byhrø

Plass inntil 20″

1 Ottar Simonsen

2 Anders Gabrielsen

3 Tor Arne Karstensen

4 Anders Nilsskog

5 Mattis Ludvigsen

6 Jonny Valåmo

7 Steinar Åkervik

8 Frank Roar Åsnes

9 Tom Nicolaisen

10 Yngvar Teodorsen

11 Thomas Skar

12 Eskil Heide

13 Kristina Paulsen

14 Åge Johan Kleiven

15 Ketil Rye

 

Spørsmål om ledige båtplasser kan rettes til havnesjef på tlf. 970 47 356.

Gjestebryggen kan benyttes på vanlig måte i henhold til gjeldende priser.

 

OBS!

De som venter på leie av plass på fremleie vil ikke komme opp på denne listen. Dette håndteres av havnesjefen.