NB!
Medlemmer som har plass og som ønsker å bytte plass i havna går foran medlemmer som står på venteliste. Medlemmer som står på venteliste går foran andre medlemmer ved framleie.

Husk du må være medlem i MBF for å stå på ventelisten. Medlemskontingent Kr 350,-

Personer som takker nei til tilbud om båtplass, vi bli tatt ut av ventelisten.  

Listen nedenfor er oppdatert 23.01.2018

NB: Alle som ikke har betalt kontingenten for 2017 er nå slettet fra ventelisten!!!

 

Plass inntil 35″

1  Steinar Benum

2 Nils Inge Langskjær

3 Knut Torsheim

4 Øyvind Bjørnå

5 Ronny Forsmo

6 Hallbjørn Berg-Hansen

 

Plass inntil 30″

1 Tore Dahl

2 Stig Bøe

3 Hans Jørgen Larsen

4 Espen Løvdahl

5 Geir Ånes

6 Jan Helge Simonsen

7 Stein Tørrisen

8 Urban Persson

9 Sture Larssen

10 Stein Erik Reinfjell

11 Tanya Pedersen

12 Solveig Fjelldal

Plass inntil 25″

1 Frank Willy Mikalsen

2 Stian Klæboe Johansen

3 Frank Sandnes

4 Svein Harald Haustreis

5 Marius Kjærstad

6 Helge Kvalfors

7 Mattis Ludvigsen

8 Raymond Pettersen

9 Jan Ove Hjartland

10 Ragnhild Hårvik

11 Thomas Hagfors

12 Magne Nikolaisen

13 Olav Otervik

14 Thomas Byhrø

15 Arnstein Årnes

Plass inntil 20″

1 Mattis Ludvigsen

2 Jonny Valåmo

3 Steinar Åkervik

4 Frank Roar Åsnes

5 Tom Nicolaisen

6 Yngvar Teodorsen

7 Eskil Heide

8 Kristina Paulsen

9 Åge Johan Kleiven

10 Ketil Rye

11 Anders Gabrielsen

12 Ketil Dorp

Spørsmål om ledige båtplasser kan rettes til havnesjef på tlf. 970 47 356.

Gjestebryggen kan benyttes på vanlig måte i henhold til gjeldende priser.

 

OBS!

De som venter på leie av plass på fremleie vil ikke komme opp på denne listen. Dette håndteres av havnesjefen.