Avfallshåntering

Avfallshåndteringsplan for: Mosjøen Båtforening – Pålgarden marina

Bakgrunn
Denne avfallsplanen kommer i tillegg til det generelle havnereglementet. Hensikten er å sikre at foreningen og foreningenes medlemmer er kjent med hvordan man håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.

Ansvarlig
Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid det sittende styre i MBF ved styrenes ledere.

Behov
MBF en båtforening for beboerne i Vefsn-regionen. For tiden har båtforeningene 196 båtplasser fordelt på 5 flytebrygger. Se vedlagt kartskisse. Båtene ligger ved faste plasser, i tillegg har vi en gjestebrygge for besøkende.

Håndtering av avfall
Båtforeningens miljøbod er utstyrt med et system for kildesortering. Systemet ivaretas styrets 1 varamann. Foreningen har i dag avtale med NordMiljø som sørger for tømming

Spesialavfall
Ved sliping av maling / bunnstoff på MBF sin opplagsplass er båteier pliktig i å legge ut presenning for å forhindre forurensing av området.   Det oppsamlede stoffet samles i miljøstasjonen på anvist plass.

Septikktømming
Det er ikke tillatt å pumpe ut septikk i havnebassenget, foreningen har ikke pr dato mottaksanlegg på land.

SHMIL

SHMIL har satt ut dunker til fritidsrenovasjon, her kan man levere avfall, dunkene er plassert rett over vegen ved foreningens klubbhus.

 

(SHMIL = Søndre Helgeland  Miljøverk IKS)