Beredskapsplan

Nåværende beredskapsplan kan du se nedenfor. Eller laste den ned som PDF

 • Beredskapsplan for Mosjøen Båtforening (MBF)

 • Nødtelefon ved brann og ulykker

  BRANN - 110 POLITI - 112 AMBULANSE - 113

Ved brann

 • Forsøk å slukke brannen (benytt utplassert brannvernsutstyr ved nedgang til bryggene/klubbhus).
 • Varsle andre som kan være i fare
 • Forsøk å begrense fare for spredning av brannen
 • Tilkall brannvesen

Ved miljøforurensning / oljesøl. Akutte tiltak

 • Begrense omfanget av søl etter beste evne.
 • Om mulig benytt oljeoppsamlings sand som står lagret ved miljøboden i havnen.
 • Ved større hendelser kontakt politi eller brannvesen.
 • Ved fare for liv og helse kontakt ambulanse.

 

Alle miljøhendelser skal rapporteres til havnesjefen!

Symbolforklaring – områdeoversikt

Brannslukningsapparat Oljevernberedskap

Informasjonstavle Redningsbøye