Gjest i Pålgarden Marina

Pålgarden marina ligger innerst i Vefsnfjorden

Innseiling til marinaen kan gjøres inn Vefsnfjorden via Sandnessjøen eller ved innseiling fra sør mellom Tjøtta og Rødøya.

Vefsnfjorden - innseiling

Fasiliteter:

Dusj    Toalett   Gjesteplasser   Strøm

MBF historie

1960 – Mosjøen båtforening ble stiftet
1963 – Organisert havn bak Flokkmann
1980 – Første fellestur – den gikk til Rødøyvågen
1986 – Ny havn mudret ved Baustein
1990 – Steinmolo rundt havna og offisiell åpning
1991 – Dieselfylling i havna
1993 – Mudring og bygging av brygge 3
1997 – Havna ble utvidet østover (mot landsida)
2000 – Opphalingshus og slip
2008 – Oppstart av stedsutviklingsprosjekt
2009 – Ny gjestebrygge
2011 – Ny brygge 2 og 3
2012 – Ny brygge 1
2013 – Fyrlykt på plass med lys
2016 – Drivstoffanlegg for bensin og diesel samt ferdigstillelse av kaifront
2019 – Nytt klubbhus

Kontakt oss

Mosjøen Båtforening - Pålgarden Marina (1)