Vi tilbyr muligheter for slipoppsett

Slip MBF

Mosjøen båtforening har to slipvogner og opphalingshus.

Vogn nummer 1 (liten) for båter inntil 6 tonn med mulighet for å dra båten inn i oppvarmet opphalingshus, max høyde 4.40 meter.

Opphalingshus er romslig, oppvarmet og godt belyst. Lengdekapasitet 38 fot

Vogn nummer 2 (stor) har en kapasitet på inntil 20 tonn.

Slipvogn liten / opphalingshus

Priser medlemmer med fast båtplass:

Oppsett/utsett samme dag kr 800.-
Inntil to dager kr 900,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil tre dager kr 1000,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil fire dager kr 1100,- (inkl. oppsett/utsett)

Tillegg pr dag for å bruk av opphalingshus kr 300 pr døgn

Priser medlemmer ute fast båtplass/ikke-medlemmer:

Oppsett/utsett samme dag kr 1200.-
Inntil to dager kr 1400,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil tre dager kr 1600,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil fire dager kr 1800,- (inkl. oppsett/utsett)

 Tillegg pr dag for å bruk av opphalingshus kr 500 pr døgn
 

Slipvogn stor

Priser medlemmer med fast båtplass:

Oppsett/utsett samme dag kr 700.-
Inntil to dager kr 800,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil tre dager kr 900,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil fire dager kr 1000,- (inkl. oppsett/utsett)

 

 Priser medlemmer ute fast båtplass/ikke-medlemmer:
Oppsett/utsett samme dag kr 1000.-
Inntil to dager kr 1200,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil tre dager kr 1400,- (inkl. oppsett/utsett)
Inntil fire dager kr 1600,- (inkl. oppsett/utsett)