For medlemmer

Nedenfor kan du se tilgjengelige tjenester for medlemmer.

Leie slipvogn - Stor

NOK fra kr 700
 • Intill 2 døgn kr 800
 • Intill 3 døgn kr 900
 • Intill 4 døgn kr 1000
 • Mer en 4. døgn - etter avtale

Leie av klubbhus

NOK fra kr 1000
 • Leien betales for hvert påbegynte døgn

Leie Båtplass

Leieplass pr. sesong
 • Båt intill 20 fot - kr 2740
 • Båt intill 25 fot - kr 2920
 • Båt intill 30 fot - kr 3390
 • Båt intill 35 fot - kr 3850
 • Båt intill 40 fot - kr 4350

Båtplass >20 fot.

NOK 14700 / innskudd
 • Havneavgift pr. sesong
 • Sommer kr 1380
 • Vinter kr 1380

Båtplass 20-25 fot

NOK 19960 / innskudd
 • Havneavgift pr. sesong
 • Sommer kr 1540
 • Vinter kr 1540

Båtplass 25-30 fot

NOK 23590 / innskudd
 • Havneavgift pr. sesong
 • Sommer kr 1800
 • Vinter kr 1800

Båtplass 30-35 fot

NOK 27220 / innskudd
 • Havneavgift pr. sesong
 • Sommer kr 2320
 • Vinter kr 2320

Båtplass 35-40fot

NOK 30850 / innskudd
 • Havneavgift pr. sesong
 • Sommer kr 2840
 • Vinter kr 2840