Vedtekter - Mosjøen båtforening

Nedenfor kan du laste ned våre vedtekter som PDF